Pensionärsförbunden ilsknade till över att tjänster minskades och överfördes till nätet

28.11.2011 kl. 10:52
PIO sände ilsken post till Itella, SJ, FPA och bankerna
Itella, SJ, FPA och bankerna ha fått ta emot ilsken post från Pensionärsorganisationernas intresseorganisation PIO rf. PIO kritiserar dem för att ha försämrat servicenätverket och för att ha överfört tjänster till nätet, utom räckhåll för  en stor del av äldrebefolkningen.

PIO anser att situationen, där inte bas- och närservicen genuint når alla medborgare, strider mot grundlagen. Brevet har också skickats till alla riksdagsgrupper för kännedom.
Alla medborgare har inte på långt när möjlighet att sköta sina ärenden via internet. När- och kontorsservice behövs i Finland ännu långt in i framtiden, konstaterar PIO i sitt brev till Itella, FPA, SJ till Finansbranschens centralförbund, som representerar bankerna.

Även om Finland är Europas ledande land i användningen av internet, får man inte på den grund och med hänvisning till enbart ekonomiska kostnader gallra närtjänster och bestraffa dem som inte har färdigheter eller dator för att använda nättjänster.

I brevet kritiseras Itella för att gallra i landsortens och i flera stadsdelars servicenät. Det försvårar människornas vardag i mycket hög grad. FPA har fått erkänsla för utvecklingen av sina nättjänster, men i sitt brev påpekar PIO att FPA samtidigt har försämrat sitt eget kontors- och servicenätverk.
Bankerna har begränsat sitt kontorsnätverk och minskat antalet bank- och betalautomater. Många banker har helt slutat med att ge sina kunder möjlighet att lyfta kontanter direkt från banken. Jämsides med bankerna har SJ övergått till en prissättning av biljetter med vilken man försöker få kunderna  att använda nät- och automatservicens tjänster.