PIO:s ordförandeorganisation byts årligen. År 2024 har Nationella seniorförbundet i Finland rf (Kansallinen senioriliitto ry) uppgiften och Kari Kantalainen är ordförande i styrelsen.

PIO:s mejladress: eetu@eetury.fi


Medlemsförbund och styrelsen 2024

Eläkeliitto ry

Ordförande Raimo Ikonen, raimo.ikonen@elakeliitto.fi, 040 7257 133
Verksamhetsledare Anssi Kemppi, anssi.kemppi@elakeliitto.fi, 040 7257 143         

Kalevagatan 61, 00180 Helsingfors
09 7257 1149, 040 725 7934, www.elakeliitto.fi


Eläkeläiset ry

Ordförande Martti Korhonen, martti.korhonen@elakelaiset.fi, 0400 154 300
Verksamhetsledare Jan Koskimies, jan.koskimies@elakelaiset.fi, 040 747 0776

Mechelingatan 20 A 1, 00100 Helsingfors
020 743 3610, elakelaiset@elakelaiset.fi, www.elakelaiset.fi


Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Ordförande Simo Paassilta, simo.paassilta@elakkeensaajat.fi, 050 522 1201
Verksamhetsledare Timo Kokko, timo.kokko@elakkeensaajat.fi, 09 612 6420

Aspnäsgatan 14, 2.vån., Pb 168, 00531 Helsingfors
09 612 6840, ekl@elakkeensaajat.fi, www.elakkeensaajat.fi


Kansallinen senioriliitto ry

Ordförande Kari Kantalainen, kari.kantalainen@senioriliitto.fi, 0501852
Verksamhetsledare Maarit Kuikka, maarit.kuikka@senioriliitto.fi, 040 580 2494

Folkskolegatan 5 A 6, 00100 Helsingfors
050 564 2656, toimisto@senioriliitto.fi, www.senioriliitto.fi


KRELLI Kristilliset Eläkeläiset ry

Ordförande Leea Hiltunen, leea.hiltunen@krell.fi, 050 402 1892
Verksamhetsledare Päivi Kyyrö, paivi.kyyro@krell.fi, 045 312 0310

Arttolavägen 1, 00750 Helsingfors
09 351 1145, www.krell.fi


Svenska pensionärsförbundet rf

Ordförande Ulla-Maj Wideroos, ulla-maj.wideroos@spfpension.fi, 050 511 31 41
Verksamhetsledare Ilona Salonen, ilona.salonen@spfpension.fi, 044 745 86 11

Pb 129, 00101 Helsingfors - Besöksadress: Annegatan 25 A
040 578 0415, kansliet@spfpension.fi, www.spfpension.fi