Eläkeläiset ry

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

 

Kansallinen senioriliitto ry

 

Kristillinen Eläkeliitto ry

 

Om PIO

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf grundades den 20.6.2006 av

Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (Pensionstagarnas Centralförbund), Kansallinen senioriliitto ry, KRELLI Kristilliset Eläkeläiset ry (Kristliga Pensionärsförbundet r.f.) och Svenska pensionärsförbundet rf.

Intresseorganisationen har hörsammat medborgarnas vädjan om att pensionärernas intressebevakning måste skärpas.

PIO är en registrerad förening och representerar de ovan nämnda förbundens 250 000 medlemmar, vilket i detta nu utgör 87 % av de organiserade pensionärerna. Alltsedan 1980- och 1990-talen har frågan om att grunda en registrerad organisation diskuterats. PIO rf grundades för att en intresseorganisation blev allt mer aktuell, liksom också de önskningar och behov som fanns och finns beträffande intressebevakningen. Med om att förhandla fram organisationen var sådana förbund vilkas verksamhet är etablerad och som har tillräckliga samhälleliga resurser för att delta i arbetet. Samtidigt skulle de även vara trovärdiga och ha fungerande samhällsrelationer.

PIO:s grundande medlemmar har alltså redan fungerande och starka samhälleliga relationer på både nationellt och internationellt plan. Organisationernas verksamhetsledare försäkrar att det professionella greppet i pensionstagarnas intressebevakning effektiveras och skärps i och med att PIO grundats.

PIO är inte en takorganisation, utan fungerar som sina medlemsorganisationers samarbetsorgan. Samarbetsorganet kan snabbare delta i samhällsdebatten och kan även fungera effektivare för att förbättra pensionärernas ekonomiska och sociala rättigheter.

PIO:s ordförandeorganisation byts årligen. År 2024 har Kansallinen senioriliitto ry uppgiften.