Ole Norrback leder PIO

05.01.2010 kl. 11:31

Minister Ole Norrback tog vid årsskiftet över som ordförande för Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO. Svenska pensionärsförbundet ansvarar i år för samorganisationens verksamhet.

Vice ordförande för PIO är i år minister Kalevi Kivistö från Eläkeläiset ry.

Ole Norrback, 68, har långvarig personlig erfarenhet från riksdagen, regeringen och utrikesförvaltningen. År 2008 valdes han till ordförande för Svenska pensionärsförbundet. Ministertiteln förlänades han år 2006.

Sex riksomfattande pensionärsorganisationer samarbetar inom ramen för Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO. Samorganisationens främsta uppgift är att på bred front driva pensionärernas ekonomiska och sociala intressen samt juridiska rättigheter. PIO efterlyser bland annat en ny lag om äldrevården som skulle definiera de äldres rätt till service och stadga om ansvaret för att service finns att tillgå.