Bankboken viktig för många äldre

05.02.2010 kl. 11:34

Nordeas beslut att avskaffa bankböckerna leder till svårigheter för många äldre.
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO uppmanar därför Nordea att återta beslutet.

I brevet till Nordea säger PIO att bankböckerna fortfarande fyller en funktion för de äldre. Det handlar om deras möjligheter att att ha kontroll över sitt eget ekonomiska agerande. Därmed tangerar saken också den fundamentala självbestämmanderätten.

PIO påpekar att seniorerna ser bankboken som en pålitlig metod för förmedling av ekonomisk information. De äldre klarar inte alltid av att tolka händelserna på kontot utgående från kontoutdragen och kan i många fall inte heller skaffa information om dem via nätet. Texten på kontoutdragen är ofta finstilt och oklar och därmed svår att förstå för de äldre. Bankboksinnehavaren har däremot möjligheter att direkt ställa frågor i samband med att han eller hon blir betjänad.

Vidare påpekar PIO att banken ju gör en inbesparing om kontoutdrag inte behöver sändas till dem som har bankbok.