Pensionärer kräver plats i arbetsgrupp

25.05.2010 kl. 11:44

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf gör anspråk på en plats i den tilltänkta nya pensionsförhandlingsgruppen, den som skulle fortsätta den s.k. Rantalagruppens arbete.

I ett ställningstagande från PIO rf:s vårmöte anser man att den nya och utvidgade förhandlingsgruppen skulle må bra av medverkan även från "de egentliga experterna", d.v.s. pensionärerna. I Rantalagruppen var pensionärsförbunden inte alls företrädda. Den bestod av företrädare för arbetstagarorganisationerna, arbetsgivarna och tre pensionsförsäkringsbolag. I den nya arbetsgruppen, som kanske blir ett "pensionsforum" med hela förtjänstpensionssystemet som arbetsfält, föreslås också social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet få representation.

Pensionärsorganisationernas intresseorganisation PIO har totalt ca 270 000 personmedlemmar och över 1 400 medlemsföreningar.