Sitra: Skatteavdrag som stöd för aktiva seniorer

28.03.2015 kl. 23:54
Närmare 300 aktiva pensionärer samlades torsdagen 26.3 till ett slutseminarium för PIO:s och Sitras gemensamma projekt för aktivt medborgarskap också på äldre dagar.

Vid seminariet presenterades resultaten av den turné av seminarier om äldrerådens verksamhet som genomfördes under fjolåret. Dessutom fick seminariedeltagarna ta del av en del av de drygt 1600 idéer om vilka tjänster som gärna kunde vara avdragsgilla, för den händelse att hushållsavdraget kan omvandlas till ett särskilt äldreavdrag som stöd för självständigt boende seniorer.

Sitra bearbetar projektresultaten och kommer i april ut med ett konkret förslag om ett förnyat hushållsavdrag som avses bli kostnadsneutralt för staten.

Johanna Westman