Jukka Rantala, vd för PSC: Fonderna kan inte delas ut

15.04.2015 kl. 20:15
Styrelsen för PIO har haft tillfälle ge Pensionsskyddscentralen (PSC) vägledning i fråga om centralens nya strategi. Bland annat efterlystes från PIO:s håll en informationspolitik som stärker ungdomarnas tro på pensionssystemet och som tydliggör det meningsfulla i pensionsfonderna.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO höll den 9 april sitt styrelsemöte i Böle i Helsingfors, med Pensionsskyddscentralens vd Jukka Rantala som värd. På plats fanns också direktören för forskning och statistik Mikko Kautto. Frågan om varför de fonderade pensionsmedlen inte kan delas ut i form av pension besvarades så här konkret:

   – Fonderna är slut 2060 om pensionerna binds vid index utan att några andra åtgärder vidtas, sade Jukka Rantala.

   Inom PIO:s styrelse förstår man detta; problemet är att förståelsen inte är så utbredd i samhället som önskvärt vore.

   Ett annat önskemål som riktades till PSC är att pensionärsorganisationernas ledare ska få tillgång till komprimerad och överskådlig jämförande information om de olika pensionssystemen i Europa. Rantala antecknade önskemålet och medgav att de beskrivningar av pensionssystemen i vissa europeiska länder som nu finns på PSC:s webbsajt inte fyller behovet.

  Pensionsskyddscentralen är ett opartiskt, lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet. Den producerar gemensamma tjänster för arbetspensionssystemet. Sådana tjänster är bl.a. forskning och statistik, planerings-, utbildnings- och kommunikationstjänster samt juridiska och rådgivningstjänster.

   Vid sitt möte beslutade styrelsen för PIO bland annat att vårmötet hålls den 20 maj i försäkringsbolaget Varmas lokal i Helsingfors.

Pensionsskyddscentralens vd Jukka Rantala (t.v.) och forskningsdirektör Mikko Kautto frågade styrelsen för PIO till råds i samband med styrelsemötet 9.4.

Johanna Westman