Eläke on elämänkaaren lopputuote

24.11.2014 klo 08:52
EETU ry vieraili TELAssa
Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes näkee ihmisen elämänkaaren myös eläkkeen tuottamisena.
Katselen usein tätä läheisessä päiväkodissa puuhaavaa ”kurahousuporukkaa”, joka on oman koulu- ja työuransa alussa. Ja samoin katselen myötätunnolla niitä, jotka ovat jo eläkettä eli järjestelmän lopputuotetta nauttimassa.

Elämänkaaren kokonaisuutena näkemistä auttanee oma isoäitiys; Siimes on pikkuisen Ronjan isoäiti.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry piti syyskokouksensa marraskuun 18. päivän pimeydessä TELAssa, missä Siimes ja muut telalaiset antoivat rautaisannoksen työeläkejärjestelmästämme.

Siimes korosti mm. sitä, ettei eläke saa koskaan riippua polittisista suhdanteista eikä säästettyä eläkettä saa ottaa ihmiseltä pois, vaan lupaukset on pidettävä. - Eikä eläkeuudistuksia saa tehdä niin tiheään, ettei muste ehdi välillä kuivua, Siimes muistutti.

Samassa tilaisuudessa johtaja Nikolas Elomaa ennusti asiat, jotka nyt ”kuplivat pinnan alla”. Hänen mukaansa niitä ovat perhe-eläkkeet, eläkekatto, Kevan mahdollinen pilkkominen erillisiin yhtiöihin, sote-uudistus, EMU-puskurit sekä 170 miljardin eläkevarojen sijoitustavat.

Mitä työeläkevaroille kuuluu?
Analyytikko Maria Rissanen kertoi tilaisuudessa, että noin kolmasosa eläkevaroista on nyt sijoitettu kotimaan kohteisiin, mm. kiinteistöihin. Kotimaan kohteiden tuotto on ollut neljä prosenttia, kun tuotoksi odotettiin kuutta prosenttia. Lopuista varoista alle puolet on sijoitettu muihin euroalueen maihin ja loput Euroalueen ulkopuolisiin maihin, kuten Iso-Britanniaan, Sveitsiin ja niin edelleen. Varojen sijoituskohteet ovat olleet korot, 39, osakesijoitukset, 38, kiinteistöt, 11 ja muut sijoituskohteet, 12 prosenttia.

EETUn Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen -hanke päättyy maaliskuun 2015 lopussa. Hanke on kuulunut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä -avainalueeseen. Sen tuloksena ensi keväänä julkaistaan vanhusneuvosto-opas sekä hankkeen loppuraportti, joka esitellään hankkeen päätösseminaarissa Helsingin Messukeskuksessa toukokuussa.

EETUssa harkitaan myös uutta hankehakemusta. Samoin kokouksessa päätettiin, että EETU pyrkii lausunnoin ja kannanotoin vaikuttamaan muun muassa vanhuspalvelulain ja sitä täydentävien laatusuositusten täytäntöönpanoon kunnissa sekä kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksiin siten, että niillä on vaikutusta erityisesti iäkkäiden palveluiden kehittämiseen.