Eläkeläisten edunvalvontaa yhteistyönä

EETU toimii eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien ja oikeuksien parantamiseksi. Yhteistyöorganisaationa se kykenee tehokkaasti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ajamaan eläkeläisten asiaa.
 

EETU vaikuttaa

EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan ja ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliittoon ja Työeläkevakuuttajat TELAan. Sillä on edustus merkittävimmissä eläkkeensaajien asioihin vaikuttavissa elimissä. Lisäksi EETU järjestää seminaareja ja toteuttaa ikääntyvien yhteiskunnallista osallisuutta tukevia hankkeita.
 

Laajat yhteiskunnalliset suhteet

Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry ja Svenska pensionärsförbundet rf  muodostavat  yhdessä merkittävän vaikuttamiskanavan. EETU-järjestöillä on ympäri Suomea yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alueyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

 

Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus 

Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus on Kantar TNS Oy:n Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimeksiannosta toteuttama haastattelu, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumista eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Vuonna 2019 Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa älylaitteiden käyttöä. Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimus julkaistaan kolmen vuoden välein. Ensimmäinen Huomisen kyselytutkimus julkaistiin vuonna 2007.

Huomisen kynnyksellä 2022

Huomisen kynnyksellä 2019

Huomisen kynnyksellä 2016

Huomisen kynnyksellä 2013

Huomisen kynnyksellä 2010