Vastaus edunvalvonnalle asetettuihin tarpeisiin

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry perustettiin kesäkuussa 2006. Rekisteröidyn järjestön perustaminen oli ollut eri tavoin esillä jo 1980- ja 1990-luvuilla. Yhteistyöjärjestön perustamisen keskeisiä syitä olivat etujärjestökysymysten ajankohtaistuminen ja eläkeläisten edunvalvonnalle asetetut toiveet ja tarpeet.

Kuuden suuren voimannäyte

EETUn perustivat yhteistuumin kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä:

Eläkeliitto ry
Eläkeläiset ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Kansallinen senioriliitto ry
KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry
Svenska pensionärsförbundet rf

EETUa ei perustettu kuuden järjestön kattojärjestöksi vaan se on edunvalvontaan keskittyvä yhteistoimintaorganisaatio. Sen jäsenjärjestöjen jäsenistö, 300 000 eläkkeensaajaa, edustaa 87 %:a kaikista Suomen järjestäytyneistä eläkeläisistä.

EETUn hallitus muodostuu jäsenjärjestöjensä puheenjohtajista ja toiminnanjohtajista. EETUn puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain, ja puheenjohtajuusvuorossa olevan järjestön (vuonna 2023 Eläkeliitto ry) puheenjohtaja toimii EETUn puheenjohtajana ja toiminnanjohtaja sihteerinä. EETUlla ei ole omia toimitiloja eikä vakituista henkilökuntaa. Hankkeet toteutetaan määräaikaisina projekteina.

Toimivat ja laajat yhteistyörakenteet

EETU ry:llä on laajat ja toimivat sidosryhmäyhteydet. Se antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin, joita ovat muun muassa eduskunta, valtioneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, Eläketurvakeskus, Kela, Työeläkevakuuttajat TELA, Kuntaliitto ja työmarkkinajärjestöt. Lisäksi EETU on edustettuna seuraavissa elimissä:

Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta (STM)
Kelan neuvottelukunta
Kelan eläkeasiain neuvottelukunta
Kelan eläkeasioiden asiakasraati
TELAn eläkkeensaajien yhteistyöryhmä
Selkokeskus

Tutustu EETUn vuosikertomuksiin (pdf-tiedostoina):

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015

Vuosikertomus 2014           Vuosikertomus 2013              Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2011      Toimintakertomus 2010        Toimintakertomus 2009