EETU ry:n kannanotto: Vanhusten hoivapalvelut on toteutettava laatu edellä

02.04.2019 klo 16:03
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että kaikille suomalaiselle on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että kaikille suomalaiselle on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus. Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että ikäihmisten hoivapalvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita, ovat laadukkaita ja että voimavarat ovat riittävät. Samalla tulee lisätä myös kotipalveluiden voimavaroja.

 

Tällä hetkellä kunnilla on suurin vastuu vanhuspalvelulain toteuttamisesta ja valvonnasta. EETU kehottaa kuntia tekemään nykyistä selkeämpiä sopimuksia palveluntuottajien kanssa. Palveluiden kilpailuttaminen on tehtävä laatu edellä. Kuntia velvoitetaan varmistamaan yritysten omavalvonnan kunto sekä parantamaan yleistä tuottajavalvontaa alueellaan ja ostopalveluihin liittyvää valvontaa.

 

Taloudellista kannattavuutta ei koskaan saa hakea huonon ja puutteellisen hoidon avulla. EETU vaatii kovempia sanktioita niille palveluntuottajille, jotka laiminlyövät sopimuksen tai rikkovat lakia. Ilmoitusvelvollisuutta havaituista epäkohdista on korostettava. Ikääntyneiden asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta vaarantaviin laiminlyönteihin tulee puuttua heti. Viranomaisvalvontaa on tehostettava ja sille tulee osoittaa lisää resursseja.

 

Riittävien hoivapalveluiden edellytyksenä on rahan ohella riittävä koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja hyvä johtaminen. On pidettävä huolta siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden koulutuksen aloituspaikkoja on riittävästi, ja että koulutukseen valikoituu alalle soveltuvia ja motivoituneita työntekijöitä. Henkilökunnan osaamista tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti.

 

Kuntien on tehtävä nykyistä parempaa yhteistyötä vanhusneuvostojen kanssa, joita on aidosti kuunneltava kuntien vanhuspalveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kunnat on velvoitettava varmistamaan vanhusneuvostojen toimintaedellytykset vanhuspoliittisessa työssä.

 

Vuonna 2020 yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan lähes 1,3 miljoonaa (22.6 % väestöstä) ja vuonna 2030 lähes 1,5 miljoonaa henkeä. Tuolloin on yli 65 vuotiaiden osuus väestöstämme yli neljäsosa (25,6%). Yli 85-vuotiaita on tilastokeskuksen mukaan vuonna 2030 noin 65 000 henkeä enemmän kuin nyt. Vanhuspalveluiden tilaan on puututtava nyt heti, sillä muutos on nopea.

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EETU-liitoilla on yli 1 200 paikallisyhdistystä, 70 alue- ja piiriyhdistystä ja 300 000 henkilöjäsentä.

 

Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Vuonna 2019 EETU:n puheenjohtajajärjestö on Kansallinen senioriliitto ry, jonka puheenjohtaja ja Anneli Taina toimii EETU:n puheenjohtajana. EETU:n sihteerinä ja työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtaja Matti Niiranen. Sähköposti: eetu@eetury.fi Puhelin 050 330 9270 Nettisivut www.eetury.fi

 

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenliitot: Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf

 

PDF