Artikkelit

EETU toimi aktiivisesti koronavuonnakin

Etäkevätkokouksen 19.5.2021 pitänyt etujärjestö kuuli katsauksen eläkekehityksestä.
19.05.2021 klo 16:31

Hyvinvoiva kunta on ikäystävällinen

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n hallitus hyväksyi 29.1. järjestön tavoitteet kevään kuntavaaleissa. EETU kannustaa kaikkia kuntia ikäystävällisyyteen ja ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon väestön ikääntymisen ja sen tuomat haasteet. Kuntavaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021
01.02.2021 klo 14:53

EETU lausui työttömyysturvasta

EETU ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömyysturvalain 3 luvun 1§:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi
24.10.2019 klo 14:14

EETU lausui pienten eläkkeiden korottamisesta HE 43 2019 vp

Eläkeliittojen etujärjestö EETU ry – Pensiönärsförbundens intresseorganisation rf: lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamisesta HE 43 2019 vp
22.10.2019 klo 15:01

Eläkeläisköyhyyttä on vähennettävä ja kotitalousvähennystä ei saa supistaa

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on jättänyt eduskuntaryhmille kannanottonsa valtion vuoden 2020 talousarvioon. Eläkeläisliitot vaativat mm. eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelmaa, kansaneläkkeiden indeksien tarkastamista ja kotitalousvähennysten leikkausten perumista.
24.09.2019 klo 14:13