Artikkelit

Ikäihmiset haluavat ostaa palveluita ja hyödyntää kotitalousvähennystä

Ikäihmiset ovat valmiita ostamaan palveluita kotitalousvähennystä hyödyntäen. Tärkeimmiksi ostettaviksi palveluiksi nousivat kodin huolto- ja päivittäisaskareet, tekniikan käyttöön ja asennuksiin liittyvä apu, hyvinvointi- ja kuljetuspalvelut.
27.03.2015 klo 10:57

Eläke on elämänkaaren lopputuote

EETU ry vieraili TELAssa Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes näkee ihmisen elämänkaaren myös eläkkeen tuottamisena.
24.11.2014 klo 08:52

Eläkeläiset päättämään omista rahoistaan

Eläkeläisillä tulee olla omat edustajansa työeläkeyhtiöiden hallintoneuvostoissa. Kansanedustaja Lars Gästgivarsin (rkp) lakialoite asiassa jätettiin 4.6.2014 eduskunnalle. Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut aloitteen.
08.06.2014 klo 15:19